Jouw organisatie onder de loep

We gaan samen op zoek naar de juiste combinatie van vier cruciale elementen voor een duurzaam succesvolle organisatie: bedoeling, strategie, structuur en de mens.

Bedoeling

Waarom wil je er zijn als organisatie? Wat is je meerwaarde voor de samenleving? Welk gaaf en inspirerende doel streef je na? Wat maakt dat medewerkers graag bij je werken en dat ze er elke dag helemaal voor gaan?

NexR helpt je om de bedoeling van je organisatie op tafel te krijgen en zo te verwoorden dat het een krachtige bron is en blijft voor motivatie en inspiratie.

Strategie

Hoe positioneer je je organisatie richting de buitenwereld? Hoe wil je je doelen bereiken? Welke aanpak en welk tijdpad kies je om resultaten te behalen?

NexR helpt je om je doelen, acties en resultaten logisch en stevig met elkaar te verbinden en hier reële én aansprekende subdoelen aan te koppelen.

Structuur

Hoe orden je de functies, taken en processen binnen je organisatie? Hoe hangen alle vitale onderdelen met elkaar samen en hoe zorgen ze voor een duurzaam leerklimaat?

NexR helpt je één samenhangend geheel te maken van alle taken en processen, optimaal afgestemd op de mens, de strategie en de bedoeling.

Mens

Hoe kijk je naar je medewerkers? Welk type leiderschap kenmerkt jouw organisatie? Hoe verlopen de besluitvorming, communicatie en samenwerking? Hoe stimuleer je werkplezier en persoonlijke ontwikkeling?

NexR helpt je het potentieel van je medewerkers in kaart te brengen en te benutten en zo te (bege)leiden dat zowel medewerkers als de organisatie blijven groeien.

Vrijblijvend ontdekken waar kansen liggen voor jouw organisatie?