Hi, wij zijn NexR®

wij zijn er voor het optimum van jouw team en organisatie.

Wij geloven dat de wereld een beetje mooier wordt door sterke connecties. Daarom ontwikkelen wij connecties in teams en organisaties voor impact op vandaag én morgen. Wij werken vanuit “wat er is” naar het hoogst haalbare, dat noemen wij; “het optimum”. Organisaties in optimum hebben, ondanks de steeds sneller veranderende omstandigheden, altijd connectie. En dat maakt dat ze continu werken aan het succes van vandaag én morgen. 

Dit heb je aan werken met NexR®

Jouw organisatie in vier elementen

Er zijn vier elementen die bepalen of jouw organisatie zich in het optimum bevindt. De elementen hangen met elkaar samen en we leggen ze alle vier onder de loep om efficiënt te kunnen optimaliseren.

We verbeteren het systeem door het (her)structureren van taken, leren, besturen en HRM.

We verhogen het aanpassingsvermogen aan de omgeving door doelen, acties en resultaten continu aan elkaar te verbinden.

We ontwikkelen samenwerking en leiderschap door zelfinzicht, bewust gedrag en creatieve en daadkrachtige besluitvorming.

We creëren positieve impact door het (her)formuleren van de dieperliggende bedoeling van de organisatie.

Onze diensten

Samenwerken met NexR® kan in verschillende vormen. Samen met onze opdrachtgevers hebben we drie beproefde smaken ontwikkeld, van diagnose en pragmatisch plan waar je zelf mee aan de slag kan tot structurele coaching en optimalisatie. Welke dienst je ook kiest, bij ons kun je rekenen op kundige consultants die methodisch, praktisch en doelgericht werken.

Optimum Perspectief

Diagnose om inzicht in de huidige situatie te krijgen met een plan om in het optimum te blijven/komen

Optimum Programma

Diverse vormen van training, coaching en consultancy voor systeemverbetering die blije teams en -klanten oplevert

Optimum Partnership

Structurele feedback, intervisie en coaching waardoor teams en organisaties continu inspelen op de veranderende omgeving

Vrijblijvend ontdekken waar kansen liggen voor jouw organisatie?

Om in het optimum te blijven of te komen richten we ons op vier organisatie-elementen en hun onderlinge samenhang.