Wij geloven dat de wereld mooier wordt door  sterke connecties.  Maar connectie, wat is dat dan en waarom vinden wij het zo belangrijk?

Connectie betekent verbinding, samenhang, verhouding en/of relatie en het is voorwaardelijk aan ontwikkeling. Connectie vindt op oneindig veel manieren plaats. Technisch gezien, denk aan verbinding tussen moleculen óf een internetverbinding, maar vooral ook aan abstract. Denk hierbij aan relaties tussen mensen of aan de verhouding tussen elementen. Deze laatste soort connectie, dat is de connectie waar wij over spreken. Deze is namelijk voorwaardelijk aan individuele-, team- en organisatieontwikkeling. Connectie en ontwikkeling gaan hand in hand. Binnen organisaties vindt dit op 5 niveaus plaats. 

1.  Individuele connectie

Individuele connectie betekent dat je in contact staat met jezelf, naar jezelf durft te kijken, te ontdekken waarom je doet zoals je doet, wat je drijft en welk effect je hebt. Pas als die connectie er is kunnen je stappen maken in je persoonlijke ontwikkeling en geluk.

2. Onderlinge connectie

Onderlinge connectie is wat ons onderscheid van veel andere wezens en primaten. Wij zijn in staat om duidelijk te maken wat we ervaren, wat we voelen, wat we denken en wat we vinden. En dat is precies waarom wij als mensheid blijven leren en ontwikkelen. Veel sneller en beter dan welk wezen ook. De kwaliteit van de onderlinge connectie bepaalt de output lees resultaat, verbetering, vernieuwing en geluk. 

3.    Connectie met de ‘Why’.

Sterke connectie met de gezamenlijke bedoeling (de ‘Why’) maakt dat je emotioneel en intellectueel verbonden bent met de bedoeling van een organisatie. Mensen raken geïnspireerd door een gave, en baanbrekende bedoeling met een hoge morele standaard. Maatschappelijk bewust.

Gedeelde visie

4.  Connectie met de strategie

Om volgens de bedoeling te blijven werken en leven, blik je regelmatig terug op het verleden, kijk je naar het nu en ook naar morgen om vandaaruit, met elkaar, af te spreken wat je wilt doen en ondernemen om op de bedoeling gericht te blijven. Deze afspraken noemen we met een mooi woord ook wel strategie. De kwaliteit van de connectie tussen strategie en bedoeling, en ook die van connectie van mensen met de strategie, is heel bepalend voor succes, succes van nu maar ook morgen omdat het voor ontwikkeling zorgt.

5.  Connectie met de structuur

Om de strategie goed uit te voeren moet het team zodanig zijn opgesteld dat talent optimaal wordt benut en dat de taken, rollen en verantwoordelijkheden logisch en effectief zijn verdeeld. Met andere woorden een goede ordening of ook wel structuur is in nauwe connectie met de strategie en ook in connectie met individueel en teamtalent. 

Als alle connecties sterk zijn dan spreken wij over het optimum. Een team of organisatie in optimum doet de dingen van vandaag goed, verbetert continu en vernieuwd regelmatig omdat het zich in connectie met de buitenwereld aanpast aan de nieuwe wensen en eisen ervan. Overal waar sterke connectie is, daar is groei en gebeuren mooie dingen, en precies daarom, doen wij wat wij doen 🙂